Koninklijke Cano Club Mechelen

JeugdInvest

In 2010 besloot VKKF in te stappen in de facultatieve opdracht Jeugdsport van Bloso en lanceerde het project Jeugdinvest, een jeugdproject om samen met de clubs de kwaliteit van de jeugdsport in de clubs te verhogen. Via een creditsysteem, gebaseerd op 4 peilers (sporttechnische omkadering, duurzaamheid en kwantiteit, participatie en organisatiestructuur) tracht VKKF om een verhoging van de sportparticipatie van de jeugd te creëren.

Naar aanleiding van de nieuwe beleidsperiode 2013-2016 en de goede resultaten van Jeugdinvest heeft VKKF besloten om nogmaals een nieuw dossier in te dienen bij Bloso voor de FO Jeugdsport bij Bloso. Wederom is er gekozen voor een creditsysteem, gebaseerd op dezelfde 4 peilers, maar ipv een heel breed gamma aan te bieden waarop credits kunnen gescoord worden, heeft VKKF dit maal geopteerd om meer de focus te leggen op enkele speerpunten. Zo zal er meer nadruk gelegd worden op het organiseren van en deelnemen aan brevettendagen, deelnemen aan VTS-cursussen en participeren aan workshops rond jeugdbeleidsplanning. VKKF zal op zijn beurt deze materie ondersteunen door een aanbod te creëren dat hierop zal afgestemd zijn.

fr_BEFrench